Listovať v Katechizme

KKC 871


871 „Veriaci v Krista sú tí, ktorí – keďže krstom boli včlenení do Krista, (1268-1269) boli ustanovení za Boží ľud a takto svojím spôsobom dostali účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade – sú povolaní, každý podľa svojho postavenia, (782-786) vykonávať poslanie, ktoré Boh zveril Cirkvi, aby ho plnila vo svete.“