Listovať v Katechizme

KKC 872


872 „Medzi všetkými veriacimi, pre ich znovuzrodenie v Kristovi, jestvuje z hľadiska dôstojnosti a činnosti skutočná rovnosť, (1934) na základe ktorej všetci spolupracujú na budovaní Kristovho tela, (794) každý podľa svojho postavenia a úlohy.“