HRIECH - Oslobodenie od hriechu

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: HRIECH - Oslobodenie od hriechu


porov. Pokánie a zmierenie

Boh Krista za nás urobil hriechom 602-603
Boh neponechal človeka v moci smrti 410-411 , 1609
Boží zákon, pomoc človekovi zranenému hriechom 1949
Hriech najvýraznejšie prejavuje svoju násilnosť a mnohotvárnosť v Kristovom umučení 1851
Jedine Boh môže odpustiť hriechy 270, 277, 430-431 ,1441
Kristova obeta za hriech človeka 606-618
Kristus, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta 523, 536, 608
Kristus, zmierna obeta za naše hriechy 457, 604
Kristus spôsobuje odpustenie hriechov 987, 1741
Kristus zadosťučinil Otcovi za naše hriechy 615, 1708
Krst oslobodzuje od hriechu 977-978 ,985, 1213, 1237, 1263-64
Modlitba, aby sme neupadli do hriechu 2846
Očistenie od trestov za hriech 1475
Odpustenie hriechov ako účinok ospravodlivenia 2018
Prostriedky na dosiahnutie odpustenia hriechov 1434-1439
Uzdravenie ľudí z hriechu 211, 549, 1989-1990 ,1999, 2057, 2097
Vnútorné pokánie ako cesta k víťazstvu nad hriechom 1431