Listovať v Katechizme

KKC 604


604 Tým, že Boh vydal svojho Syna za naše hriechy, (211) ukázal, že jeho plán s nami je plánom dobrotivej lásky, (2009) ktorá predchádza akúkoľvek zásluhu z našej strany: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, (1825) ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy“ (1Jn 4,10) . „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim 5,8) .