Listovať v Katechizme

KKC 1237


1237 Keďže krst znamená oslobodenie od hriechu a od jeho podnecovateľa diabla, nad kandidátom sa vyslovuje exorcizmus (alebo viacero exorcizmov). Celebrant ho pomaže olejom katechumenov alebo vloží na neho ruku (1673) a on sa výslovne zrieka satana. Takto pripravený môže vyznať vieru Cirkvi, (189) ktorej bude krstom „zverený“.