DUCH SVÄTÝ v ekonómii spásy

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: DUCH SVÄTÝ v ekonómii spásy


Duch Svätý ako hlavný autor Svätého písma 137, 304
Duch Svätý ako prameň všetkej svätosti 749
Duch Svätý ako učiteľ modlitby 741, 2625, 2630, 2650, 2670, 2681, 2711, 2726, 2766
Duch Svätý je daný v posledných časoch 2819
Duch Svätý kresťana osvecuje, posilňuje a obnovuje 1695, 1769
Duch Svätý ospravodlivuje od hriechov 1987
Duch Svätý pobáda kresťanov do jednoty 738
Duch Svätý posilňuje a udržiava vieru 94, 152, 158, 175, 683-684
Duch Svätý pôsobí v ekonómii spásy 685
Duch Svätý sa prihovára za ľudí 2634
Duch Svätý spôsobuje obrátenie 1989
Duch Svätý udeľuje všetkým dary 2003
Duch Svätý uvádza veriacich do plnej pravdy 79
Duch Svätý vedie veriacich 79, 91, 737, 1697, 1742
Duch Svätý vnuká a odovzdáva Zjavenie 76, 81, 105
Duch Svätý vracia človekovi Božiu podobu 720, 734
Duch Svätý vychováva k životu modlitby 2623, 2644, 2803
Duch Svätý vykladá Písmo 109-119 , 137
Duch Svätý zachováva a oživuje stvorenie 291, 703