Listovať v Katechizme

KKC 2819


2819 „Božie kráľovstvo… (2046) je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Rim 14,17) . Posledné časy, v ktorých žijeme, sú časy vyliatia Ducha Svätého. Od tej chvíle sa začal rozhodný boj medzi „telom“ a Duchom: (2516)

„Iba čistá duša môže povedať s dôverou: (2519) ,Príď kráľovstvo tvoje.‘ Lebo kto počul Pavlove slová: ,Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele‘ (Rim 6,12) a ukázal sa čistý vo svojich činoch, myšlienkach a slovách, môže povedať Bohu: ,Príď kráľovstvo tvoje.‘“