Listovať v Katechizme

KKC 2818


2818 V Modlitbe Pána ide najmä o konečný príchod Božieho kráľovstva (769) pri Kristovom návrate. Táto túžba však neodvádza Cirkev od jej poslania na tomto svete, lež skôr ju k nemu zaväzuje. Lebo od Turíc je príchod Kráľovstva dielom Pánovho Ducha, „ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posväcuje“.