Listovať v Katechizme

KKC 703


703 Božie Slovo a Boží Dych sú na začiatku jestvovania (292) a života každého stvorenia:

„Duchu Svätému prináleží vládnuť, posväcovať a oživovať stvorenie, lebo on je Boh jednej podstaty s Otcom a Slovom… Jemu patrí moc nad životom, lebo ako Boh zachováva stvorenie v Otcovi skrze Syna.“ (291)