Listovať v Katechizme

KKC 2650


2650 Modlitba sa neobmedzuje na spontánny prejav vnútorného podnetu: aby sa človek modlil, musí to aj chcieť. Nestačí ani vedieť, čo o modlitbe zjavuje Sväté písmo, ale treba sa aj naučiť modliť sa. A práve prostredníctvom živého podania (posvätnej Tradície) (75) Duch Svätý učí Božie deti modliť sa vo veriacej a modliacej sa Cirkvi.