BOŽIE SLOVO

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: BOŽIE SLOVO


porov. Sväté písmo, Katechéza

Božie slovo ako prameň modlitby 2587, 2653-2654 ,2716, 2769
Božie slovo ako pravda 2465
Božie slovo je na začiatku jestvovania a života každého stvorenia 703
Božie slovo je duchovný pokrm 2835
Dôležitosť Božieho slova v liturgii 1100, 1153, 1184
Chápanie Božieho slova 108, 119, 1155
Jediné Božie Slovo 102
Kresťanská ikonografia a Božie slovo 1160
Kresťanstvo ako náboženstvo Božieho Slova 108
Kristus ako Božie Slovo 65, 101-104
Liturgia slova 1154, 1349
Neporušiteľnosť semena Božieho slova 1228
Ohlasovanie Božieho slova 1102
Prijať Božie slovo 543, 764
Sväté písmo je Božie slovo 81, 104, 124
Účinnosť Božieho slova 131, 162, 338, 1177, 1454, 1785
Výklad Božieho slova 85-86 ,113, 1101
BOŽSKÉ OSOBY, porov. Najsvätejšia Trojica
Boh Otec, prvá osoba Najsvätejšej Trojice 198
Duch Svätý, tretia osoba Najsvätejšej Trojice 245, 684-686 , 731
Jednota prirodzenosti božských osôb 202, 253
Konania božských osôb zjavujú ich vlastnosti 258, 267
Kristus, druhá osoba Najsvätejšej Trojice 466, 468, 470, 473, 477, 481, 483, 626
Rozdielnosť božských osôb 254, 266, 689
Význam slova osoby v Najsvätejšej Trojici 252
Vzťahy medzi božskými osobami 255