Listovať v Katechizme

KKC 1184


1184 Sedadlo biskupa (katedra) alebo kňaza „má naznačovať jeho funkciu: predsedať zhromaždeniu a viesť modlitbu“.

Ambona: „Dôstojnosť Božieho slova si vyžaduje, (103) aby v kostole bolo vhodné miesto, z ktorého by sa [Božie slovo] ohlasovalo (1348) a ku ktorému by sa pri liturgii slova pútala pozornosť veriacich.“