DUCH SVÄTÝ - Dary Ducha Svätého

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: DUCH SVÄTÝ - Dary Ducha Svätého


1830-1832

Bázeň pred Bohom 2217
Čistota 2345
Čo je potrebné na prijatie darov Ducha Svätého 1310
Dary v biskupskej vysviacke 1556, 1558
Dary v moci odpúšťať hriechy 976
Dary v pomazaní chorých 1520
Dary vo sviatosti birmovania 1289, 1303
Dary vo sviatosti manželstva 1624
Dary vo sviatosti posvätného stavu 1538, 1585-1589
Definícia darov Ducha Svätého 1830
Charizma uzdravovania 1508
Charizmy 799, 951
Láska 733, 735, 2712
Láska ako ovocie Ducha Svätého a plnosť Zákona 1824
Milosť 2003
Milosť pokánia a obrátenia 1433
Múdrosť, viera, rozoznávanie 2690
Ovocie Ducha Svätého 736, 1832
Sedem darov Ducha Svätého 1831, 1845