Listovať v Katechizme

KKC 1824


1824 Láska, ktorá je ovocím Ducha (735) a plnosťou Zákona, zachováva prikázania Boha Otca a jeho Syna Ježiša Krista: „Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske“ (Jn 15,9-10) .