Listovať v Katechizme

KKC 2345


2345 Čistota je morálna čnosť. (1810) Je aj Božím darom, milosťou, ovocím Ducha. Duch Svätý dáva schopnosť napodobňovať Kristovu čistotu tomu kto bol znovuzrodený vodou krstu.