Listovať v Katechizme

KKC 2346


2346 Láska je formou (stvárňujúcim princípom) všetkých čností. (1827) Pod jej vplyvom sa čistota javí ako škola osobného darovania sa. Sebaovládanie je zamerané na sebadarovanie. Čistota vedie toho, kto ju žije, k tomu, aby sa pre blížneho stal svedkom Božej vernosti a nežnosti. (210)