Listovať v Katechizme

KKC 1310


1310 Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti. Birmovanec má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, (2670) aby poslušne a ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého.