Listovať v Katechizme

KKC 1311


1311 Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného otca alebo birmovnej matky. (1255) Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, mala by to byť tá istá osoba ako pri krste.