TÚŽBA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: TÚŽBA


porov. Žiadostivosť

Boj proti nezriadeným túžbam 2520
Človek ajeho túžba po Bohu 2548-2550 ,2557, 2566, 2589, 2709, 2784
Hnev ako túžba po pomste 2302
Ježišova túžba 607, 1130
Miernenie a ovládanie túžby 1809
Odsúdenie nezriadenej túžby 1871, 2336, 2380, 2480, 2535-2540
Túžba ako vášeň 1772
Túžba Ducha Svätého 2541-2543 , 2737, 2764
Túžba modliť sa 2601
Túžba ohlasovať Krista 425, 429
Túžba po Bohu 27-30 , 2736
Túžba po Božom kráľovstve 2632, 2818
Túžba po dobre 1707, 1765
Túžba po druhom Kristovom príchode 524
Túžba po obrátení 1431
Túžba po peniazoch 2424
Túžba po šťastí 1718-1719 ,1725, 2548
Závisť ako túžba po dobrách druhého 2539, 2553