Listovať v Katechizme

KKC 2736


2736 Sme presvedčení, že „nevieme ani to, za čo sa máme modliť, (2559) ako treba“ (Rim 8,26) ? Prosíme Boha o „vhodné dobrá“? Náš Otec dobre vie, čo potrebujeme, prv ako by sme ho o to prosili, (1730) ale čaká na našu prosbu, lebo dôstojnosť jeho detí spočíva v ich slobode. Treba sa teda modliť s jeho Duchom slobody, aby sme mohli skutočne poznať jeho túžbu.