Listovať v Katechizme

KKC 2566


2566 Človek hľadá Boha. Stvorením Boh povoláva každé bytie z ničoty k jestvovaniu. Človek, ovenčený „slávou a cťou“ (296) (Ž 8,6) , je – po anjeloch – schopný uznať, že Pánovo meno je „vznešené… na celej zemi“ (Ž 8,2) . Aj po tom, čo človek hriechom stratil podobnosť s Bohom, (355) zostáva „na obraz“ svojho Stvoriteľa. Zachováva si túžbu (28) po tom, ktorý ho volá k jestvovaniu. Všetky náboženstvá svedčia o tomto bytostnom hľadaní človeka.