Listovať v Katechizme

KKC 355


355 „Boh stvoril človeka na svoj obraz, (1700) na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27) . Človek má v stvorení jedinečné miesto: (343) je „na Boží obraz“ (I); vo svojej prirodzenosti spája duchovný a hmotný svet (II); je stvorený ako „muž a žena“ (III); Boh ho ustanovil vo svojom priateľstve (IV).