Listovať v Katechizme

KKC 343


343 Človek je vrcholom stvoriteľského diela. (355) Inšpirovaný opis stvorenia to vyjadruje tak, že jasne odlišuje stvorenie človeka od stvorenia ostatných tvorov.