KRISTUS - VEČNÝ SYN OTCA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRISTUS - VEČNÝ SYN OTCA


Cieľ prvého Kristovho príchodu 217, 456-460
Čo znamená, že Kristus je Boží Syn 441-445
Kristova synovská modlitba 2605
Kristovo vtelenie 479, 485, 488, 497, 723
Kristus ako cesta k Otcovi 2609
Kristus ako zjavenie Otca 73, 221, 238-242 , 2798
Kristus je splnením Božieho plánu 128
Kristus, prostredník stvorenia 291-292
Kristus udržuje celý vesmír 320, 703
Mária, Kristova matka 508-509
Prijal ľudskú prirodzenosť 461-463 , 485, 488, 497