Listovať v Katechizme

KKC 320


320 Boh, ktorý stvoril vesmír, udržiava ho v jestvovaní skrze svoje Slovo, svojho Syna, ktorý „udržuje všetko svojím mocným slovom“ (Hebr 1,3) , a skrze svojho Ducha Stvoriteľa, ktorý dáva život.