Listovať v Katechizme

KKC 2609


2609 Keď je srdce takto rozhodnuté obrátiť sa, učí sa modliť vo viere. (153) Viera je synovské primknutie sa Bohu bez ohľadu na to, čo cítime a chápeme. Stala sa možnou, lebo milovaný Syn nám otvára prístup k Otcovi. (1814) Môže od nás žiadať, aby sme „hľadali“ a „klopali“, lebo on sám je brána a cesta.