Listovať v Katechizme

KKC 2605


2605 Keď prišla hodina, v ktorej Ježiš zavŕši plán Otcovej lásky, necháva vytušiť nesmiernu hĺbku svojej synovskej modlitby, a to nielen pred tým, ako sa dobrovoľne vydá: (Lk 22,42) , ale aj vo svojich posledných slovách na kríži, kde modlitba a darovanie seba sú jedno: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (614) (Lk 23,34) ; „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,43) ; „Žena, hľa, tvoj syn… Hľa, tvoja matka“ (Jn 19,26-27) ; „Žíznim“ (Jn 19,28) ; „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,34) ; „Je dokonané“ (Jn 19,30) ; „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23,46) , až po ten „mocný výkrik“, pri ktorom vydýchol a odovzdal ducha.