Listovať v Katechizme

KKC 221


221 Svätý Ján ide ešte ďalej, keď tvrdí: „Boh je láska“ (733) (1Jn 4,8.16) . Samotné Božie bytie je Láska. Keď Boh v plnosti času posiela svojho jednorodeného Syna a Ducha lásky, (851) zjavuje svoje najvnútornejšie tajomstvo: on sám je večná výmena lásky: Otec, Syn a Duch Svätý, a nás určil na to, aby sme mali na nej účasť. (257)