Listovať v Katechizme

KKC 220


220 Božia láska je „večná“ (Iz 54,8) : „Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba“ (Iz 54,10) . „Láskou odvekou som ťa miloval, preto som si ťa milosrdne pritiahol“ (Jer 31,3) .