Listovať v Katechizme

KKC 219


219 Láska Boha k lzraelu sa prirovnáva láske otca k svojmu synovi. Táto láska je silnejšia ako láska matky k vlastným deťom. (239) Boh miluje svoj ľud väčšmi ako ženích svoju milovanú nevestu. (796) Táto láska prekoná aj tie najväčšie nevernosti a pôjde až po ten najdrahší dar: (458) „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3,16) .