Listovať v Katechizme

KKC 217


217 Boh je pravdivý aj vtedy, keď zjavuje seba: učenie, ktoré pochádza od neho, je „zákon pravdy“ (Mal 2,6) . Keď pošle svojho Syna na svet, bude to preto, aby „vydal svedectvo pravde“ (Jn 18,37) : (851) „A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravdivého“ (2466) (1Jn 5,20) .