EVANJELIUM/IÁ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: EVANJELIUM/IÁ


porov. Dobrá zvesť, Nový zákon, Sväté písmo

Autori evanjelií 515
Dôležitosť a význam evanjelií 125-127 ,139
Evanjelium a sociálne učenie Cirkvi 2419, 2421
Evanjelium ako zavŕšenie starého, zjaveného zákona 1968
Evanjelium ako zjavenie Božieho milosrdenstva 1846
Katechéza a ohlasovanie evanjelia 6, 854
Modlitba Otče náš ako súhrn celého evanjelia 2761, 2763, 2774
Obsah evanjelií 514
Odovzdávanie evanjelia 76-79
Ohlasovanie evanjelia 2, 75, 860, 875, 888, 1565, 2044, 2419
Prijatie evanjelia 1229
Starý zákon ako príprava na evanjelium 1964
Úloha diakonov hlásať evanjelium 1570
Zostavovanie evanjelií 126