Listovať v Katechizme

KKC 2044


2044 Vernosť pokrstených je prvotným predpokladom (852) ohlasovania evanjelia a poslania Cirkvi vo svete. (905) Aby posolstvo spásy ukázalo pred ľuďmi svoju silu pravdy a vyžarovania, musí ho potvrdzovať svedectvo života kresťanov. „Svedectvo kresťanského života a dobré skutky konané v nadprirodzenom duchu majú silu priťahovať ľudí k viere a k Bohu.“