Listovať v Katechizme

KKC 2045


2045 Pretože kresťania sú údmi tela, (753) ktorého Hlavou je Kristus, prispievajú k budovaniu Cirkvi pevnosťou svojho presvedčenia a svojho morálneho správania. Cirkev sa zveľaďuje, rastie a sa rozvíja svätosťou svojich veriacich, kým nevytvoria toho „dokonalého muža“, (828) ktorý uskutoční „Kristovu plnosť“.