RODIČIA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: RODIČIA


porov. Dieťa/Deti, Rodina

Božie otcovstvo a ľudské otcovstvo 239, 2214
Cti svojho otca a svoju matku 2196
Deti ako znak Božieho požehnania 1652, 2373
Dieťa nie je dlh, ale dar pre rodičov 2378
Ježiš poslušný svojim rodičom 531, 583
Nedôstojné techniky umelého oplodnenia 2376
Povolanie rodičov Posväcovať 902
Povinnosti a práva rodičov 1250, 2221-2231
Povinnosti detí voči rodičom 2214-2220
Povinnosti rodičov voči deťom a cudzoložstvo 2381
Právo rodičov vybrať si školu pre deti 2229
Prikázanie lásky voči rodičom 2197, 2199, 2200
Rešpektovanie povolania detí rodičmi 2232-2233
Rodina ako prirodzené prostredie pre výchovu detí 2224
Spolupráca a dialóg medzi rodičmi a deťmi 2230
Výchova detí vo viere 1656, 2206, 2222, 2225-2226
Zodpovednosť rodičov za výchovu detí 1653, 2221, 2223