POVINNOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POVINNOSŤ


Desatoro vyžaduje základné povinnosti 2070, 2072
Povinnosť brániť štát 2310
Povinnosť hľadať pravdu a prijať ju 2467, 2497
Povinnosť laikov vykonávať apoštolát 900
Povinnosť odpovedať na Božiu lásku 2093
Povinnosť oprávnenej obrany 2265-2266 ,2321
Povinnosť poslúchať autoritu 1900
Povinnosť poslúchať úsudok svedomia 1790
Povinnosť poslušnosti viery 2086-2087
Povinnosť pracovať 2427
Povinnosť prispieť k ozdraveniu inštitúcií a životných podmienok 1888
Povinnosť prispievať na hmotné potreby Cirkvi 2043
Povinnosť rešpektovať liidskú slobodu 1738
Povinnosť rešpektovať osobu 1907, 2432
Povinnosť riadiť uplatňovanie vlastníckeho práva 2406
Povinnosť slúžiť pravde pri šírení informácií 2497
Povinnosť solidarity bohatých národov 2439
Povinnosť spoločnosti dovoliť občanom realizovať svoje povolanie 1907
Povinnosť spravodlivosti 2412, 2439, 2446
Povinnosť dovoliť iným svätiť nedele a sviatky 2187
Povinnosť účastniť sa na sociálnom živote 1913, 1916
Povinnosť upravovať výrobu zbraní a obchod s nimi 2316
Povinnosť vyspovedať sa z hriechov 1457
Povinnosť vzniesť námietky proti tomu,čo je škodlivé dôstojnosti človeka a dobru spoločnosti 2238
Povinnosť zachovať jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva 2364
Povinnosť zachovávať evanjeliové rady 915
Povinnosť zasvätených osôb 931
Povinnosť zlepšovať podmienky ľudského života 1926
Povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a na prikázané sviatky na omši 1389, 2180-2183
Povinnosti detí 2214-2220
Povinnosti občanov 2238-2243
Povinnosti občianskych predstaviteľov moci 2235-2237 , 2498
Povinnosti rodičov 2221-2231
Povinnosti voči rodine 2211
Povinnosti vyjadrené v prikázaniach 2072
Prirodzený zákon ako základ povinností 1956, 1978
Rozlišovanie medzi právami a povinnosťami veriacich ako občanov a ako kresťanov 912
Rozvoj spoločenstva ako súhrn všetkých spoločenských povinností 1908