Listovať v Katechizme

KKC 2072


2072 Keďže prikázania Desatora vyjadrujú (1858) základné povinnosti človeka voči Bohu a blížnemu, vo svojom základnom obsahu dávajú (1958) poznať vážne záväzky. V podstate sú nemeniteľné a zaväzujú vždy a všade. Nikto nemôže od nich dišpenzovať. Desať prikázaní vpísal Boh do srdca človeka.