MESIÁŠ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MESIÁŠ


porov. Kristus

Ježiš Kristus je Mesiáš 436-440 , 528-529 ,535, 540, 547
Ježišova sláva ako nastolenie mesiášskeho kráľovstva 664
Kresťania očakávajú návrat Mesiáša 840
Očakávanie príchodu Mesiáša v Izraeli 702, 711-716
Prvá zvesť o Mesiášovi po páde človeka 410
Význam slova Mesiáš 436, 695
Zostúpenie Ducha Svätého na Ježiša pri krste 1286