Listovať v Katechizme

KKC 547


547 Ježiš sprevádza svoje slová (670) mnohými „mocnými činmi, divmi a znameniami“ (Sk 2,22) , ktoré ukazujú, že Kráľovstvo je prítomné v ňom. Dosvedčujú, že Ježiš je predpovedaný Mesiáš. (439)