Listovať v Katechizme

KKC 670


670 Po nanebovstúpení Boží plán vstúpil do obdobia svojho zavŕšenia. „Je tu“ už „posledná hodina“ (1Jn 2,18) . „Už k nám teda prišli posledné časy a obnova sveta je neodvolateľne stanovená (1042) a už na tomto svete sa určitým spôsobom skutočne anticipuje, lebo Cirkev sa už na tejto zemi vyznačuje pravou, hoci nedokonalou svätosťou.“ (825) Kristovo kráľovstvo už prejavuje svoju prítomnosť zázračnými znameniami, (547) ktoré sprevádzajú jeho ohlasovanie Cirkvou.