Listovať v Katechizme

KKC 540


540 Pokúšanie Ježiša (2119) ukazuje, akým spôsobom má Boží Syn plniť poslanie Mesiáša v protiklade k spôsobu, aký mu navrhuje satan a aký mu chcú prisúdiť ľudia. preto Kristus zvíťazil (519, 2849) nad Pokušiteľom pre nás: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 4,15) . Cirkev sa každý rok počas štyridsiatich dní Pôstneho obdobia (1438) spája s Ježišovým tajomstvom na púšti.