Listovať v Katechizme

KKC 1438


1438 Kajúcne obdobia a dni v liturgickom roku (540) (Pôstne obdobie, každý piatok na pamiatku Pánovej smrti) sú význačné chvíle v kajúcnej praxi Cirkvi. Tieto obdobia sú osobitne vhodné na duchovné cvičenia, kajúcne liturgické pobožnosti, púte na znak pokánia, dobrovoľné odriekania, (2043) ako je pôst a almužna a bratské podelenie sa (charitatívne a misijné diela).