EUCHARISTIA - Účinky Eucharistie

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: EUCHARISTIA - Účinky Eucharistie


Dáva účasť na Pánovej obete 1322
Dáva účasť na tajomstve spoločenstva Najsvätejšej Trojice 950, 2845
Eucharistiou Kristus pretvára ľudí 1074
Je duchovný pokrm 1212, 1275, 1436, 2837
Je prameň obrátenia a pokánia 1436
Je závdavok budúceho života 1000, 1326, 1402-1405 ,1419
Očisfuje od hriechov a chráni pred budúcimi hriechmi 1393-1395 , 1436, 1846
Spája kresťanov 1398
Spája s nebeskou liturgiou 1370
Utvára Cirkev, spoločenstvo veriacich 805, 1396, 2637
Zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste 1392
Zaväzuje voči chudobným 1397
Zjednocuje s Kristom 790, 1003, 1391
Zvelaďuje kresťanský život 1392, 1397, 1644