Listovať v Katechizme

KKC 1322


1322 Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. (1212) Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.