Listovať v Katechizme

KKC 1326


1326 Napokon slávením Eucharistie sa už spájame s nebeskou liturgiou (1090) a anticipujeme večný život, v ktorom bude Boh všetko vo všetkých.