Listovať v Katechizme

KKC 1000


1000 Toto „ako“ (spôsob, akým sa odohrá vzkriesenie) (647) prevyšuje našu predstavu a naše chápanie. Je prístupné iba vo viere. Ale naša účasť na Eucharistii je už predzvesťou premenenia nášho tela Kristom.

„Ako chlieb, ktorý pochádza zo zeme, keď prijal vzývanie Boha, už nie je obyčajným chlebom, ale Eucharistiou, ktorá sa skladá z dvoch skutočností: pozemskej a nebeskej, aj naše telá, keď prijímajú Eucharistiu, (1405) už nie sú porušiteľné, lebo majú nádej na vzkriesenie.“