Listovať v Katechizme

KKC 1001


1001 Kedy? Definitívne „v posledný deň“ (1038) (Jn 6,39-40.44.54;11,24) , „na konci sveta“. (673) Vzkriesenie mŕtvych je totiž úzko spojené s Kristovým druhým príchodom (parúziou):

„Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví“ (1Sol 4,16) .