BIRMOVANIE alebo KRIZMA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: BIRMOVANIE alebo KRIZMA


1285-1321 , porov. Sviatosť/ti

Apoštolát laikov a birmovanie 900, 941
Čo znamená birmovanie 1289
Kňazstvo veriacich a birmovanie 1546
Nový, evanjeliový zákon a birmovanie 1210
Obrad birmovania 1297-1301
Birmovanie sa môže udeliť iba raz 1304
Birmovný otec a birmovná matka 1311
Odovzdanie Modlitby Pána 2769
Pomazanie 695, 1242, 1291, 1294, 1300, 1523
Slávenie oddelené od krstu 1233, 1290, 1321
Svätá krizma 1297
Vkladanie rúk 1288
Vysluhovateľ birmovania 1312-1314 ,1318
Znaky a obrad birmovania 1293-1301 ,1320
Sviatostný nezmazateľný znak birmovania (charakter) 1304-1305 , 1317
Vyliatie Ducha 1302
Zveľadenie krstnej milosti 1303, 1316