Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1304-1305


1304 Birmovanie, takisto ako krst, ktorého je dovŕšením, (1121) sa udeľuje iba raz. Birmovanie totiž vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.

1305 „Charakter“ zdokonaľuje spoločné kňazstvo veriacich (1268) prijaté v krste a „birmovaný dostáva silu verejne vyznávať slovami vieru v Krista akoby z úradného poslania [quasi ex officio]“.