PRÁVO/A

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PRÁVO/A


Akcie, ktoré sú proti právam národov 2313, 2328
Akcie, ktoré sú proti základným ľudským právam 2242, 2414, 2424
Civilný rozvod a rešpektovanie legitímnych práv 2383
Ekonomický život a obrana práva 2430-2431
Informácia pomocou médií a rešpektovanie práv 2492, 2494, 2498
Obrana základných práv Cirkvou 2420, 2458
Odboj proti moci, ktorá porušuje práva 2243
Politické práva 2237
Politické režimy, ktoré protirečia ľudským právam 1901
Právny štát 1904, 2273
Právo človeka, aby bol poučený o Božích prikázaniach 2037
Právo detí 2378
Právo evanjelizovať ľudí 848, 900
Právo konať podľa svedomia a slobodne 1782, 1907
Právo na hospodárske podnikanie 2429
Právo na náboženskú slobodu 2104-2109
Právo na oprávnenú obranu 1909, 2265-2266 ,2308, 2310, 2321
Právo na prerušenie liečebných procedúr 2278
Právo na slobodu 1738, 1747
Právo na sociálnu spravodlivosť 1943
Právo na súkromné vlastníctvo 2211, 2401, 2403, 2406, 2452
Právo na úctu 2479
Právo na výchovu detí 2221
Právo na život 2264, 2270, 2273, 2322
Právo pokrstených 1269
Právo používať bohatstvo zeme 360
Právo poznať a vyjaviť pravdu 2488-2489 ,2494, 2508, 2512
Právo rodičov vybrať pre deti školu 2229
Právo služobníkov Cirkvi na vydržiavanie 2122
Právo upravovať výrobu zbraní a obchod s nimi 2316
Právo vysťahovať sa 2241
Právo vzniesť námietky voči autoritám 2238
Právo zvoliť si povolanie a životný stav 2230
Prirodzený zákon ako základ základných práv 1956, 1978, 2070, 2273
Priznanie práv 2270, 2273
Rešpektovanie ľudských práv 1807, 1882, 1889, 2237, 2306, 2407
Rovnosť medzi ľuďmi a z toho vyplývajúce práva 1935, 1944-1945
Veda a technika v službe ľudských práv 2294, 2375
Verejná moc a osobné práva 1907, 2254, 2273
Volebné právo 2240